Tuincommissie

Hartelijk welkom op het blokje van de provinciale tuincommissie Gelderland
We hopen dat u met plezier zult kijken, en er wetenswaardigheden tegenkomt die u kunt gebruiken.
We wensen u veel plezier met tuinieren, in een grote tuin ,een kleine tuin, op het balkon of in de vensterbank.
Het is altijd weer een mooi gezicht om iets te zien groeien.

Doelstelling
De leden kennis te laten nemen van de diverse aspecten van hun hobby tuinieren. Dit kan door middel van workshops, lezingen, excursies enz. plaatsvinden.
Tevens om door middel van het bezig zijn in de natuur, zorg te dragen voor het behoud van de natuur.

Tuinclubs
De commissie stimuleert het oprichten van tuinclubs binnen de afdelingen. Het geeft vrouwen onderling de mogelijkheid om dicht bij huis ervaring uit te wisselen, stekjes te ruilen, elkaars tuinen te bekijken enz.
Een van de leden fungeert als leidster.
Momenteel zijn er 58 tuinclubs in Gelderland.

De commissie organiseert diverse activiteiten per seizoen zoals:                               
* Kaderdag voor tuinclubleidsters 
* Eendaagse tuinenreis 
* Jubileumtuinenreistuinenreis 
*  Groeninfodag 
Jaarprogramma  kijk hier >>>

Emailadres: vvntuinciegld@gmail.com
 

Foto's in Fotoalbum Tuincommissie

Verslagen achter voor Leden
Foto's hiervan in Fotoalbum Tuincommissie

Commissieleden: 
Lucia Schutte-Overbekking                 voorzitter
Anneke Fokkink- Schuurman              secretaris
Brigitte Jansen-Berends                      penningmeester
Maria Groot Kormelink-Vinkenvleugel    alg. lid

Namens het provinciaal bestuur:
Tineke Jalving

Voor contact met de commissieleden inloggen bij: Voor Leden

Verslagen van de activiteiten staan voortaan achter 'voor leden' bij de Tuincommissie