Met 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen in heel Nederland, is Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu gelooft dat een samenleving zich pas duurzaam kan ontwikkelen wanneer vrouwen gelijkwaardig meedoen, meepraten en meebeslissen. Vrouwen van Nu gebruikt de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken en laat de stem van vrouwen horen op - voor vrouwen relevante - maatschappelijke terreinen. De leden van Vrouwen van Nu zijn actieve, daadkrachtige en maatschappelijk betrokken vrouwen die positief in het leven staan.


Wij zijn een lokale afdeling van Vrouwen van Nu en organiseren tal van activiteiten(link). We nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Vrouwen van Nu heeft een uitgebreid aanbod dat is te vatten in vier speerpunten: ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontwikkelen.

Het lidmaatschap van de vereniging biedt:
• Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
• Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)
• Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen
• Verdieping door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
• Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS
• Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
• Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring
• Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerships, ACWW en Stidoc
• Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij het Ministerie van OCW (emancipatiebeleid)
• Voordeel in de vorm van kortingen en winacties.

Graag tot ziens!


Nieuws

Lid worden
De circa 22.000 leden en zo’n 315 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan...
Lees meer
Onze Ring
In de provincie Gelderland zijn de afdelingen van onze organisatie samengevoegd in ringverband. Het ringbestuur zorgt voor het goed functioneren van de ring door...
Lees meer
Maandelijkse bijeenkomsten
De maandelijkse afdelingsavonden worden gehouden in zalencentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 7009 BT Doetinchem, telefoon 0314-324123. De afdelingsavonden beginnen...
Lees meer

Ervaringsverhalen

Ik wilde inloggen met mijn iPad/tablet en dat ging niet. Toen ik mijn iPad horizontaal hield zag ik opeens de oranje balk boven in het scherm om in te loggen!!
Eileen Gordijn (79)
Ik ben lid geworden omdat ik het leuk vind om elkaar maandelijks te ontmoeten en aan activiteiten deel te nemen zoals tuinclub en culturele commissie. Gezelligheid staat bij mij hoog in het vaandel.
Anja van der Meer (62)

Vrijwilligersvacatures

Vind je het leuk om een cursus te organiseren?

Of misschien een workshop? De leden zouden het zeer waarderen. Denk daarbij aan een leuke workshop kalligrafie, salsa dansen, koken of handwerken. Of misschien een cursus over kunst waarbij je met de deelnemers naar een museum gaat. Mogelijkheden genoeg. Lijkt het je leuk? Meld je dan aan bij een van onze bestuursleden.

Kom ons afdelingsbestuur versterken

Vind je het leuk om iets voor onze afdeling te doen? Heb je nieuwe verfrissende ideeën? Ben je een beetje handig op de computer?
Kom ons bestuur versterken! Wij komen 1 keer per maand bij elkaar, je bent van harte welkom om een keertje te komen kijken. 

Vind je het leuk om contactvrouw te worden?

Onze afdeling is onderverdeeld in 7 wijken met elk een eigen contactvrouw. Zij onderhoudt het contact met de leden in haar wijk en is daardoor een schakel tussen de leden en het bestuur. Haar belangrijkste taak is meeleven met het lief en leed bij haar buurtjes. Even langs gaan als er iets belangrijks gebeurt, even een felicitatie of een arm om een schouder. Even contact met een nieuw lid, informeren hoe het gaat. Een onmisbare schakel!