Nieuwsbrief

Een keer per maand verschijnt de Vrouwen van Nu Nieuwsbrief. Wil je net als de huidige 16.500 abonnees onze informatieve Nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan via onderstaande link aan en ontvang elke einde van de maand de Vrouwen van Nu Nieuwsbrief via de mail.

Via deze link meld je je aan voor de Vrouwen van Nu Nieuwsbrief.

Alle nieuwsbrieven

Organisatie

Vrouwenkracht voor een betere wereld;
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale) kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld.

Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.

Missie & visie

Fotoalbums

Van verschillende evenementen, bijeenkomsten, jubilea, georganiseerd door het landelijk bureau, zijn fotoalbums samengesteld. Neem gerust een kijkje.

Naar fotoalbums

Historie

Op 14 oktober 1930 werd de ‘Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen’ opgericht. De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. De speerpunten waren: meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische toestanden op het platteland; bevordering van de ontwikkeling op het platteland van het vakonderwijs voor vrouwen en meisjes, in het bijzonder in het landbouwhuishoudonderwijs; en het aankweken van belangstelling voor het leven op het platteland en het bevorderen van de waardering van het werk van de landbouworganisaties. De afdelingen organiseerden maandelijks bijeenkomsten, meestal bij de boerinnen thuis of in een zaaltje in het dorp. Een spreker behandelde een onderwerp en er werden cursussen aangeboden, waarin de vrouw als huisvrouw en moeder centraal stond. De onderwerpen van de cursussen waren vooral nuttig.

Tijdens de bezetting verdween de bond uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’.

Wederopbouw
In de jaren 1945-1975 waren de boerinnen nog steeds goed vertegenwoordigd in de vereniging, maar het aantal vrouwen met een andere achtergrond nam toe. De leden werden gestimuleerd om ‘modern’ te zijn en mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede. Deze trend zette zich in de jaren zeventig door. De ‘commissie vrouw’ zette zich in om het emancipatieproces bij de leden te bevorderen. ‘Voor en door leden’ werd hét motto.

Hier kun je een aantal korte fragmenten zien uit de jubileumfilm van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

1975 tot 2000
In deze periode vond een verschuiving in de activiteiten plaats. De speerpunten werden scholing en training, multiculturele afdelingen, emancipatie en stimulering van politieke deelname, recreatie en verbetering van het imago. De aandacht was gericht op de vorming en ontplooiing van de vrouw; op haar wensen, mogelijkheden en keuzes. De doelstelling werd in 1979 opnieuw geformuleerd: ‘De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek’.
2001-2010
In de periode 2001-2010 is veel nagedacht en gesproken over de toekomst van de NBvP, Vrouwen van Nu en de rol van vrouwenorganisaties in een veranderende samenleving. Er is geïnventariseerd wat de wensen en de visies van leden zijn ten aanzien van de toekomst. De structuur van de organisatie is flexibeler gemaakt. Dat is statutair vastgelegd. De taken en verantwoordelijkheden zijn opnieuw bekeken en de overlegstructuur is aangepast. Er is een ledenraad die over belangrijke zaken meedenkt en een controlerende taak heeft. Ook is in deze periode de naam gewijzigd van Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in het eigentijdsere NBvP, Vrouwen van Nu. Deze naam werd verzonnen door een aantal leden, o.a. Elly de Keuning-Bonnet.
Eigen huis

De leden van de vereniging maken samen veel mogelijk. Sinds 1961 was de vereniging in het bezit van een eigen pand  het ‘Eigen Huis’ genaamd. Deze naam is ontstaan nadat de leden, na een donatie van gemiddeld 1 gulden per lid, gezamenlijk het pand kochten. Het statige pand in den Haag fungeerde als vergaderlocatie voor de landelijke groepen en commissies en deed dienst als kantoor van de vereniging.

Inmiddels is het landelijk bureau van Vrouwen van Nu in mei 2020 verhuisd naar het Castellum gebouw in Den Haag.

Vanaf 2010
De wereld om ons heen blijft veranderen en om hiermee om te gaan, blijft de vereniging alert, volgt maatschappelijke ontwikkelingen en gaan we mee met de tijd. Onze naam wordt in 2012 in het dagelijks gebruik Vrouwen van Nu en de huisstijl wordt aangepast. Er is aandacht voor maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten. Vrouwen van Nu manifesteren zich lokaal, provinciaal en landelijk en leveren een actieve bijdrage aan vrouwenrechten wereldwijd. Op verschillende plaatsen in het land ontstaan nieuwe afdelingen en nieuwe netwerken. De diversiteit, het draagvlak binnen de samenleving en de aard van de activiteiten zorgen voor een grote aantrekkingskracht en hernieuwde belangstelling voor onze vereniging.

Beschermvrouw

© RVD – Jeroen van der Meyde

Vrouwen van Nu heeft een goede band met het Koninklijk Huis. Sinds 2004 is H.K.H. Prinses Beatrix beschermvrouw van onze vereniging. Na de troonswisseling in 2013 heeft het Koninklijk Huis in januari 2014 bevestigd dat de prinses haar erefunctie als beschermvrouw voortzet.

Zij volgde haar moeder, Koningin Juliana, op, die vanaf 14 oktober 1955 beschermvrouw was. In die hoedanigheid woonde zij ook menig jubileum zoals het 25 jarig jubileumfeest in 1955. In ons blad ‘de Plattelandsvrouw’ stond te lezen: ‘Voor onze vereniging is het een eer zich te mogen stellen onder de bescherming van haar geliefde Koningin. Haar bezoek aan ons jubileum- op den dag voordat Zij de vermoeiende reis naar de West zou beginnen- heeft getoond hoe zeer Haar belangstelling naar het werk van de Bond uitgaat. De hoge bescherming legt ook verplichting op. Meer dan ooit moeten wij ervan doordrongen zijn, dat ons werk nodig is. Ter bevordering van de belangen van de bevolking van het platteland.’ Die verplichting en noodzaak zijn er nog steeds en inmiddels richt de vereniging zich op het versterken van de samenleving in zijn geheel.

Wapenfeiten

Onze wapenfeiten periode 1930-2015

Vrouwen van Nu kent in haar lange bestaan meer dan honderd wapenfeiten. Kleine en grote successen, lokale, provinciale, landelijke en internationale activiteiten. Een lijst waar we als vereniging buitengewoon trots op zijn en waar we als Vrouwen van Nu een verschil gemaakt hebben. Neem bijvoorbeeld in de jaren ’70. Vrouwen van Nu was toen de initiatiefnemer voor het gescheiden ophalen van glas en de glasbak werd geïntroduceerd. Een belangrijke stap in de grotere bewustwording van duurzaamheid in Nederland. In 2014 organiseerde de vereniging, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de eerste Foodbattle waarin het terugdringen van voedselverspilling centraal stond. De deelnemers verspilden maar liefst 30% minder dan daarvoor.

De lijst met wapenfeiten is slechts een greep uit de veelheid van acties, activiteiten, publicaties, vertegenwoordigingen en prijzen van de vereniging. De wapenfeitenlijst wordt binnenkort geactualiseerd met wapenfeiten van 2016-2022. Wil je een wapenfeit toevoegen? Mail dan naar bureau@vrouwenvannu.nl

Naar wapenfeiten

Samenwerkingen

Support Vrouwen van Nu

Supportactie

 

Steun de vereniging en maak kans op mooie prijzen

De Supportactie is een mooie mogelijkheid om onze vereniging structureel te steunen. Door deelname aan de Supportactie maak je kans op mooie prijzen EN gaat 80% van de inleg naar onze vereniging. Als supporter steun je niet alleen onze vereniging, maar je maakt ook maandelijks kans op leuke prijzen. Er is een maandelijkse trekking en een lot kost € 5,50.

Meld je hier aan en bepaal met hoeveel loten je wilt meespelen. Na je aanmelding als supporter ontvang je een e-mail met jouw lotnummer(s) waarmee je maandelijks kans maakt op mooie prijzen. Het bedrag (€ 5,50 per lot) wordt maandelijks afgeschreven. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen kun je hier. Als je met de loterij een prijs wint, krijg je automatisch jouw prijs overgemaakt of uitgereikt.

Kunnen we rekenen op jouw support?

Sponsorkliks

 

Sponsor Vrouwen van Nu GRATIS met SponsorKliks

Wist je dat mogelijk is om Vrouwen van Nu gratis te sponsoren. Op SponsorKliks vind je een overzicht van tientallen deelnemende webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert Vrouwen van Nu een commissie op terwijl jij zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
Het principe van SponsorKliks is gebaseerd op het feit dat grote bedrijven een bepaald percentage van hun winst ter beschikking willen stellen aan verenigingen in het kader van sociaal ondernemen. Als je toch al van plan was om online een bestelling te doen, doe dit dan via SponsorKliks zodat je Vrouwen van Nu steunt met jouw aankoop.

Je blijft anoniem noch SponsorKliks, noch Vrouwen van Nu weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor Vrouwen van Nu is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan. Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol.com een bestelling is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol.com doet, levert Vrouwen van Nu niets op. Je kunt ook de SponsorKlik app downloaden. Via de app kun je direct je aankopen doen. In de app selecteer je Vrouwen van Nu als jouw sponsordoel.

Klik hier voor Android
Klik hier voor iOS