Provinciale afdelingen

Vrouwen van Nu heeft afdelingen in tien provincies. De provinciale besturen en provinciale werkgroepen/commissies organiseren diverse activiteiten. Klik op de provincievlag voor een overzicht van het aanbod in de betreffende provincie.

Lokale afdelingen

Los van de provincies zijn er ook lokale afdelingen waarbij je je aan kan sluiten.