Kijk hier voor het laatste nieuws!!!

Hallo Allemaal,
Laatste nieuws!!!
Foto's en verslag van de agrarische PR reis staat Bij Commissies en Werkgroepen bij de agrarische com.

Er zijn weer foto's bijgekomen in het album van de Com Cultuur.

Foto's van de Handwerktentoonstelling in Vorden staan bij het blokje van de fotoalbum.(zie zijkant)
Uitstapje met lezing Com. Cultuur 2 nov. zie agenda en voorpagina


De brief voor Provincies en afdelingen staat achter voor leden bij Nieuwsbrieven.

Foto's van de Prov. Wandeldag staat bij de map  fotoalbum

Foto's POD zie hieronder!


Nieuwe sprekerslijst achter voor leden. (maart 2022)

Van de Tuincommissie! Tweedaagse Tuinenreis Drenthe wordt doorgeschoven naar 2023.

Verslag van de Fietsvakantie naar Friesland 2021 staat bij de Commissies en Werkgroepen bij de Commissie Reizen!

Bent u op zoek naar mooie teksten voor jullie programmaboekje dan kun je dat vragen aan Elly van Etten onze huisstijl kunstenares.

Je kunt ook heel veel vinden als je hier bij voor leden inlogt met de landelijke code en daar staat ook van alles om te gebruiken. Net als op de landelijke site waar je ook bij voor leden inlogt met de landelijke code. Als je die niet weet vraag het aan jullie secretaresse van de afdeling.

Het Winkeltje heeft een nieuw gezicht gekregen  door Heleen van Blotenburg, en de nieuwe prijslijst en artikelen zijn te vinden op de voorpagina bij Winkeltje.

Flyer aanleveren copy voor Magazine:
zie hieronder bij extra informatie.

Een nieuwe rubriek "Mijn verhaal"

Heb jij een leuk of mooi verhaal dat je wilt delen met ons? Stuur het dan in naar het secretariaat en dan komt het vanzelf bij Elly terecht, zij zet het dan weer op de plek  "Over ons" zodat iedereen het kan lezen!

Hier worden verhalen van leden geplaatst.
Hou het goed in de gaten, wie weet heb je er zelf iets aan!
Dit staat in de rubriek "over ons" eerste blok