Commissie Cultuur

Doelstelling

Bij de afdelingen en leden belangstelling wekken voor verschillende vormen van kunst en cultuur, waardoor zij worden gestimuleerd tot actieve deelname.

Om dit te bereiken organiseert de commissie cultuur diverse activiteiten, zoals:
● architectuur- en cultuurhistorische wandelingen, lezingen, excursies
● bezoek achter de schermen bij concertzalen en theaters
● literaire- en muzieklezingen
● museumbezoek met rondleidingen
● kortlopende cursussen over culturele onderwerpen, bijv. kunstgeschiedenis
● samen met Overijssel de provinciale korendagen van Vrouwen van Nu

Ideeën van afdelingen en leden zijn van harte welkom.

Lucia Schutte Overbekking   Voorzitter
Janneke Raaphorst-te Winkel  Secretaris
Annie Alberink-Oude Kamphuis  Alg. lid
Joke Velthorst  Alg. lid
Carla Neuteboom-Bruinewoud 
Penningmeester buiten bestuur

Namens het provinciaal bestuur Emma van Vliet

Het e-mailadres van de commissie is:
ccg.vrouwenvannu@gmail.com

Fotoalbum Commissie Cultuur Kijk hier>>>