Commissie Creatief Handwerk.

Doelstelling
De CCH wil het handwerken onder de leden promoten en het contact tussen handwerksters bevorderen. Het elkaar inspireren loopt als een rode draad door alle activiteiten die door de commissie worden georganiseerd.

Dit gebeurt:
a. door middel van textiele werkvormen
b. met behoud van oude handwerktechnieken, wel of niet in een eigentijds jasje.

Werkwijze:
*De leden van de commissie bezoeken de jaarlijkse landelijke contactdag.
*De kaderleden worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een kaderdag.
*Er zijn handwerkdagen, in het voor- en najaar. Een ieder met interesse voor handwerken kan zich voor een handwerkdag aanmelden.
*Jaarlijks vindt er een grote handwerktentoonstelling plaats.
*Jaarlijks komt er in het voorjaar een nieuw programma uit met alle informatie over workshops/handwerkdagen en cursussen.

PR:
Vier keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief.

emailadres secretariaat: vvn.handwerkciegld@gmail.com  

Commissieleden:
Jolanda Mascini             voorzitter
Toos Eisink                    penningmeester
Trudie Bartelink             Secretaris

Namens het provinciaal bestuur:

Rikie Hogemans


Foto's van de handwerktentoonstellingen
kijk hier>>>