Commissie Communicatie en PR.

Commissie Communicatie en PR.

Hiertoe behoren:
1. REDACTIE VROUWEN VAN NU,

2. WEBSITE, FACEBOOK EN PR

3.  HET GELDERSE WINKELTJE.

Foto's POD 2017   Kijk hier>>>

Informatie: richtlijnen tekst voor Magazine Lees hier>>

Redactie Vrouwen van Nu:
Doelstelling is om een podium te geven aan de leden (en/of bestuursleden en commissieleden) om nieuws te brengen over de uiteenlopende activiteiten die plaatsvinden binnen de Gelderse afdelingen (en commissies), en hiermee de Gelderse leden te informeren, zodat het landelijk Magazine door de aantrekkelijke invulling van het Gelders katern, een écht ledenblad is.

Het magazine verschijnt 4x per jaar. De Gelderse redactie is verantwoordelijk voor het vullen van het Gelders katern, dat elke uitgave vier pagina’s beslaat. Ook geeft zij activiteiten door, die geplaatst kunnen worden in het landelijk deel van het ledenmagazine (highlights).

Belangrijk om te weten voor het aanleveren van kopij:

    • Er mogen door de Gelderse redactie vier A4-tjes worden gevuld met woorden en foto’s;
    • Foto’s (minimaal 750 kB) apart digitaal aanleveren en niet in de tekst verwerken. De naam van de fotograaf erbij vermelden;
    • Er worden geen foto’s geaccepteerd, die van internet zijn gehaald. In verband met copyright staat daar een hoge boete op;
    • Terugblikken op bijzondere gebeurtenissen mag, maar er wordt voorkeur gegeven aan zaken die in de toekomst liggen;
    • Bedenk dat het blad 6 - 8 weken na de deadline verschijnt dus houdt daar rekening mee;
    • De redactie behoudt het recht op aanpassing of inkorten van de kopij;

    • Niet alleen commissies en besturen kunnen kopij aanleveren, maar alle Gelderse leden. 

Emailadres: vrouwenvannu.redactiegld@gmail.com

PR:
Wil je een andere uitstraling geven aan de nieuwsbrief?
Of een mooie uitnodiging maken?
De voorkant van het programmaboekje vernieuwen?
Maar je weet eigenlijk niet hoe?
Of wellicht tekst in het mooie lettertype?
Ik help jullie daar graag bij hoor, gewoon even bellen of mailen, dan komt het samen echt wel voor elkaar!
Vraag het aan Elly van Etten. (inloggen voor emailadres)

Website:
De website is bedoeld om de Gelderse afdeling van de
Vrouwen van Nu te promoten en tevens de leden te informeren.

Op deze website vindt u links naar o.a. de landelijke website en die van diverse Gelderse afdelingen.

Afdelingen hebben nu een eigen website die ze helemaal zelf kunnen bijhouden.

Voor ondersteuning kunnen ze bij de webmaster terecht. email: vrouwenvannu.websitegld@gmail.com

Emailadres winkeltje: vrouwenvannugldwinkel@gmail.com

Commissieleden:
Gerie Verbraeken            redactielid
Hetty Wijgman                 redactielid
Netje Roeterdink             website
Ans Arfman                      2de webmaster
Heleen van Blotenburg    winkeltje
Ans Arfman                       pr voor het PB en                                                              Commissies                                                       
 


 

Namens PB: Annie Somberg