Agrarische Commissie

Doelstelling
Het bieden van mogelijkheden aan agrarische vrouwen om zich te vormen en te ontwikkelen, zodat zij kunnen opkomen voor hun belangen in de samenleving. Daarnaast begrip kweken voor de agrarische vrouw onder de niet-agrarische leden en overdragen van kennis over de huidige land- en tuinbouw.

Communicatie
De commissie correspondeert met de agrarische contactleden van alle Gelderse afdelingen en daar waar geen contactlid is, met de secretaris van de afdeling.

Kaderochtend
In maart wordt er een kaderochtend georganiseerd voor de agrarische contactleden (en mogelijk andere belangstellenden), tevens jaarvergadering van de commissie. Na de pauze is er een rondleiding/inleiding/activiteit op locatie. De kaderochtend is bedoeld om (elkaar) te informeren en te activeren.

Agrarische PR-dag
Eind april/begin mei wordt de agrarische PR-dag georganiseerd door een of meerdere afdelingen, ondersteund door de Agrarische Commissie. Gelderse vrouwen van Nu kunnen ‘in de keuken kijken’ bij agrarisch Gelderland. Er worden 4 agrarische of aanverwante bedrijven bezocht, elk jaar in een ander deel van de provincie (Rivierengebied, Achterhoek of Veluwe).

Themadag
In de herfst is er een themadag voor alle agrarische vrouwen en belangstellenden uit de provincie. Het organiseren van deze dag gebeurt vaak in samenwerking met LTO Noord ‘Vrouw en Bedrijf’ en/of andere organisaties. Ook Gelderse vrouwen, die geen lid zijn van een van de organiserende instanties/verenigingen, zijn welkom op deze dag.

Emailadres: agrarischecommissie.vvngld@gmail.com

Commissieleden:
                  
Hetty Ilbrink                        voorzitter en secretaris       
Liny Burgers                      penningmeester
Petra Kuijpers                    Alg. lid
Namens het provinciaal bestuur:
Annie Somberg

Foto Agr. Kadermorgen kijk hier>>>
Tekst bij foto: 12 februari 2020, een goede vergadering, op de kadermorgen van de leden van de Agrarische commissies van de Vrouwen van Nu Gelderland, met een leerzame presentatie en rondleiding bij Plant Xperience Schoneveld Breeding te Wilp.
Namens de Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Gelderland

Foto's van de PR dag 2023 kijk hier>>
Verslag van de PR reis 2023 kijk hier>>

Foto's van de PR dag 2018 kijk hier>>> 

Verslag van de PR reis 2018 kijk hier>>
Foto's van de PR dag 2017 kijk hier>>
Verslag PR dag 2017  lees hier >>>

Foto's van de PR dag 2016
Kijk hier>>>
Foto's van de PR reis 2015 http://www.mijnalbum.nl/Album=MH8BQ7QK

Foto's van de PR reis 2014 http://www.mijnalbum.nl/Album=FQIDZI6E
Verslag van deze dag zie hieronder.