Wie zijn wij
Welkom
Bestuur
van de afdeling Borger
JAARPROGRAMMA
2023
Bijeenkomsten
informatie
't Maotie
2023 22 febr.
2023 maart
Aaltsje Ypeij
2023 februari
jaarvergadering
2023 januari
nieuwjaarsvisite
2022 december
Kerst
2022 november
Akkervarkens
2022 oktober
Wim Sonneveld
2022 sept.
Bartje
2022 mei
Japan
voorzitter
2021 september