Welkom
op onze afdelingssite
Vrouwen van Nu
Maak kennis met VvN Ridderkerk
Bestuursleden
Samenstelling bestuur
Bewegen
op muziek voor 50+
Creatief
Tekenen, schilderen, kunstgeschiedenis
Leesgroep
Samen een boek bespreken.
Maxima College
Eens in de maand samen eten.
Paradijshoeve
Zomerfeest bij de Paradijshoeve
Blijdorp.
85 jaar afd. Zuid Holland