Welkom
in Leeuwarden
Jaarprogramma
2023/2024
Bestuur
bestuursleden van de afdeling
Literaire
Leesclub start 20 november
Naar Rinsma
op 14 december
Activiteiten
Commissie
23 november
Martin Hendriksma
30 november
Taart versieren
Kerststuk
maken op 6 december