Welkom
in Leeuwarden
Bestuur
bestuursleden van de afdeling
Jaarprogramma
2022-2023
Kerstukjes
maken op 22 december 2022
Uitnodiging
Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari
Samen Koken
en gezellig eten
Literaire
Cursus 2022/2023
Lezing
bijzondere gebouwen 23 februari
Voor u gelezen
Etta Palm