Het Landelijk Voedsel Platform

Vrouwen van Nu heeft i.s.m. met LTO Noord Vrouw & Bedrijf het intitiatief genomen tot een Voedsel Platform.

Het doel van dit initiatief is om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen door met elkaar het gesprek aan te gaan over wat is goed voedsel en wat komt daarbij kijken.

Bij Vrouwen van Nu zijn veel vrouwen die werkzaam zijn in de agrarische sector en vrouwen die als consument voedsel kopen, en heeft zodoende een goede startpositie voor een positieve herijking van de relatie tussen stad en platteland en de relatie tussen voedsel, gezondheid en milieu.

Toolkit afdelingsbijeenkomst

Met de informatie die is verzameld over de productie van voedsel is er een toolkit samengesteld, om een afdelingsbijeenkomst te organiseren. In de toolkit is een pubquiz opgenomen, het thema Magazine over voedsel en een basis persbericht om lokale pers te benaderen.

Special Vrouwen van Nu Magazine over voedsel

Ook kan een afdeling een boerin uitnodigen die zijn opgeleid op de LTO Academie die in overleg met de afdeling vertellen over de productie van voedsel in de praktijk.

>>Afdeling die nog geen toolkit hebben aangevraagd of een boerin willen uitnodigen voor een afdelingsavond kunnen dat doen via: bureau@vrouwenvannu.nl