Welkom
bij afdeling Giekerk
Ons bestuur
Wie zitten er in het bestuur?
Programma 22-23
Waar ontmoeten wij elkaar??
Doe mee
Wat is er verder te doen?
Ganzenexcursie
verslag
Breicafé 2023
Breicafé voor leden en niet-leden
Wandelclub
Kofjekuiers Trynwâlden 2023
Wie komt erbij?
De PC jouw ding? Jouw uitdaging??
facebook
Afdeling Giekerk op facebook
Op stap in....
verslag wandelclub