Welkom
bij afdeling Giekerk
Ons bestuur
Wie zitten er in het bestuur?
Programma 23-24
Waar ontmoeten wij elkaar?
Doe mee
Wat is er verder te doen?
Breicafé 2024
Breicafé voor leden en niet-leden
Wandelclub
Kofjekuiers Trynwâlden 2024
Wie komt erbij?
De PC jouw ding? Jouw uitdaging??
facebook
Afdeling Giekerk op facebook
Op stap in....
verslag wandelclub