Welkom op de vernieuwde website van de provincie Flevoland

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeveing in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met een krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke samenleving.

De organisatie draait op de actieve deelname en inzet van vrijwilligers, ondersteund door een klein team van beroepskrachten.

De provinciale besturen van de Vrouwen van Nu zijn een schakel tussen de afdelingen onderling en tussen de afdelingen en landelijk bestuur vice versa. Onder het provinciaal bestuur zijn verschillende commissies en werkgroepen op velerlei terrein werkzaam. Het provinciaal bestuur onderhoudt ook contact met provinciale overheden en andere organisaties.

Provincie Flevoland is een actieve en gezellige vereniging.

Onze provinciale werkgroepen/commissies organiseren veel activiteiten.
-Commissie Cultuur en Tuinen
-Commissie Agrarische tour
-Commissie Redactie
De Provincie Flevoland heeft per 1 januari 2023:
550 leden en 9 afdelingen.


Contactgegevens

vrouwenvannu.pbflevoland@gmail.comAfdelingen