Vrijwilligerswerk
Binnen Vrouwen van Nu zijn zo’n 3500 vrijwilligers actief. Zij zetten zich voor de vereniging in als bestuurslid of coördinator van een afdeling, zijn actief in een van de talloze interessegroepen of besteden tijd aan commissies of werkgroepen. Op de websites van onze provinciale en lokale afdelingen kun je zien hoe je je op provinciaal of lokaal niveau kunt inzetten voor de vereniging. Op deze pagina vind je vacatures op landelijk niveau.
Vacature penningmeester landelijk bestuur
Vrouwen van Nu is met ruim 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Onze missie is met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken en de stem van vrouwen in de samenleving laten horen. Onze leden ondernemen met elkaar leuke en leerzame activiteiten, maar komen ook samen in actie (voor bewustwording) rond actuele maatschappelijke thema’s.

Met ingang van juni 2024 heeft de vereniging een vacature voor een

penningmeester in het Landelijk Bestuur

4 – 6 uur per week

Het Landelijk Bestuur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad. Het bestuur wordt gevormd door vijf (leden)vrijwilligers en komt maandelijks bijeen op het landelijk bureau in Den Haag, in het midden van het land of in online vergaderingen. De dagelijkse leiding van de vereniging is gedelegeerd aan de directeur. Het Landelijk Bestuur ziet toe op de uitvoering van de gedelegeerde taken.

De vereniging staat midden in een veranderingsproces en is daardoor volop in beweging. We zijn daarom op zoek naar een doortastende, representatieve vrouw die samen met haar collega’s van het Landelijk Bestuur en de directeur de vereniging mee kan nemen in de veranderingen waar de vereniging voor staat. Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Dan is het Landelijk Bestuur op zoek naar jou.

Taken landelijk bestuur:

 • besturen van de vereniging
 • toezien op beleidsontwikkeling en uitvoering
 • beheren van het vermogen
 • vertegenwoordigen van de organisatie intern en extern
 • vervullen werkgeversrol landelijk bureau
 • onderhouden van contact met provinciale besturen

Specifieke taken penningmeester:

 • gevolmachtigde en controle financiën landelijk bureau
 • sparringspartner/klankbord van de directeur t.a.v. financieel beleid
 • voorzitten penningmeesteroverleg/auditcommissie
 • samen met de directeur overleggen met bank, boekhoudkantoor en accountant

Gevraagd:

 • kennis van en ervaring met financiën en/of accountancy binnen (complexe) verenigingen
 • open houding tegenover (organisatie)verandering en vernieuwing
 • goede communicatieve vaardigheden
 • positief kritische instelling
 • besluitvaardigheid
 • betrokkenheid én bestuurlijke afstand; sturen op hoofdlijnen
 • bereidheid om het land door te reizen om (provinciale) afdelingen te bezoeken
 • verbindend vermogen
 • teamspirit

Ervaring met werken met vrijwilligers is een pre.

Wat Vrouwen van Nu biedt:

 • een verantwoordelijke functie binnen een mooie en betekenisvolle organisatie
 • een podium om een bijdrage te leveren aan vrouwenemancipatie
 • een prettig sociaal netwerk
 • interessante contacten met andere nationale en internationale (vrouwen-) organisaties
 • een omgeving waarin je je persoonlijk verder kunt ontwikkelen

Vergoeding:

Het Landelijk Bestuur werkt op vrijwillige basis. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en een reis- en onkostenvergoeding.

Solliciteren:

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar bureau@vrouwenvannu.nl onder vermelding van ‘sollicitatie Penningmeester LB’.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leny Moerbeek, penningmeester Landelijk Bestuur of Erica van Engel, directeur landelijk bureau (T: 070 324 44 29) of bezoek de website (www.vrouwenvannu.nl).