Wie zijn wij?

Vrouwenkracht voor een betere wereld;
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale)  kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld.

Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties.

Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.
Lees hieronder onze missie en visie

Missie

‘Vrouwenkracht voor een betere wereld;
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken’

Met de energie, de talenten en het sociale hart van vrouwen van nu bouwen we mee aan een wereld waarin ieders talenten worden benut en verder ontwikkeld, iedereen zich gezien en gewaardeerd weet en de toekomst voor nieuwe generaties geborgd is. Wij hebben de overtuiging dat een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van zo’n wereld is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Visie

Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren.

Bekijk hier ook het filmpje over Vrouwen van Nu.

Organisatie

Ledenraad
Leden vormen de vereniging Vrouwen van Nu. Onze leden zijn vertegenwoordigd in een ledenraad. De ledenraad wordt gevormd door één afgevaardigde uit elke provincie. De raad vergadert twee keer per jaar over het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en andere voorkomende zaken.

Landelijk bestuur
Het landelijk bestuur van Vrouwen van Nu bestaat bij voorkeur uit vijf leden die door de ledenraad zijn benoemd.
Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het  landelijk beleid van de vereniging. Bestuursleden zijn lid of worden bij benoeming lid van de vereniging. Zodoende zijn zij verankerd binnen de organisatie en onderhouden ze de contacten met de provinciale besturen en landelijke commissies. Ook treden zij op als formele vertegenwoordiger van Vrouwen van Nu.

 

Landelijk bureau
Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu is gevestigd in het Castellum gebouw in Den Haag.

Op het bureau werken de beroepskrachten aan het goed functioneren van de vereniging voor haar leden en aan de werving van nieuwe leden. Daarnaast levert het bureau een bijdrage aan het profiel van Vrouwen van Nu als een zichtbare en gerespecteerde gesprekspartner voor andere maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven.

Naast werkzaamheden voor de centrale ledenadministratie, de financiële administratie en de boekhouding ondersteunt het landelijk bureau provinciale en plaatselijke besturen, vrijwilligers, commissies en werkgroepen. De directeur van het landelijk bureau treedt op als adviseur van het Landelijk Bestuur, onder meer in de beleidsontwikkeling van de vereniging. De uitvoering van het Jaarplan is in handen van het bureau evenals het onderhouden van externe contacten zoals met vrouwen- en maatschappelijke organisaties, de politiek, ministeries en het bedrijfsleven.

Om de vereniging goed op de kaart te zetten maakt het landelijk bureau gebruik van verschillende communicatiekanalen. Op het landelijk bureau wordt het Vrouwen van Nu Magazine gemaakt, de website wordt actueel gehouden, maandelijks wordt een e-Nieuwsbrief verstuurd en het NIEUWS voor provinciale en afdelingsbesturen krijgt hier vorm. Het ontwikkelen van folders en ander promotie- en wervingsmateriaal, onder meer voor door de beroepskrachten georganiseerde grote landelijke manifestaties, bijeenkomsten, workshops en trainingen, is een regelmatig terugkerende activiteit.

Last but not least zet het landelijk bureau zich in voor aanvullende financiële middelen door subsidieaanvragen voor projecten.

Het team van het landelijk bureau bestaat uit:

Erica van Engel, Interim-directeur
Evelien ter Meulen, Projecten, afdelingen, Functionaris Gegevensbescherming (AVG), PR/communicatie
Jessica Liotard, Financiële ondersteuning & secretariaat
Michelle Meurs, Secretariaat & Management ondersteuning
Lucienne Swaneveld, Service & Informatie
Nicole Lankhorst, freelance coördinator Vrouwen van Nu Magazine