Wie zijn wij?

Vrouwenkracht voor een betere wereld;
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale)  kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld.

Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties.

Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.
Lees hieronder onze missie en visie

Missie

‘Vrouwenkracht voor een betere wereld;
met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken’

Met de energie, de talenten en het sociale hart van vrouwen van nu bouwen we mee aan een wereld waarin ieders talenten worden benut en verder ontwikkeld, iedereen zich gezien en gewaardeerd weet en de toekomst voor nieuwe generaties geborgd is. Wij hebben de overtuiging dat een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van zo’n wereld is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Visie

Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren.

Bekijk hier ook het filmpje over Vrouwen van Nu.

Organisatie

Organisatie

Met ruim 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen in heel Nederland (met uitzondering van Limburg), is Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu gebruikt de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken We laten onze stem horen op – voor vrouwen relevante – maatschappelijke terreinen. Dat doen wij omdat wij geloven dat een samenleving zich pas duurzaam kan ontwikkelen wanneer vrouwen gelijkwaardig meedoen, meepraten en meebeslissen.

Het doel van Vrouwen van Nu is het creëren en onderhouden van lokale, regionale en landelijke netwerken van vrouwen met een gemeenschappelijke interesse om de leefomgeving te verbeteren. We hebben aandacht voor elkaar en vragen aandacht voor onze omgeving. We zijn samen actief en komen gezamenlijk in actie. Onze kernwaarden verbinding, zingeving en ontwikkeling staan centraal.

Organisatiestructuur

Ledenraad
Het hoogste orgaan van de vereniging is de ledenraad. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden, leden die de leden uit een bepaalde provincie vertegenwoordigen. De ledenraad stelt het (meerjaren)beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en andere dringende zaken vast.

Landelijk bestuur
Het landelijk bestuur van Vrouwen van Nu bestaat uit een aantal leden die door de ledenraad zijn benoemd. Samen houden ze toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het landelijke beleid van de vereniging. Deze bestuursleden onderhouden contacten met de provinciale besturen en met de landelijke commissies. Verder  treden zij op als formele vertegenwoordigers van Vrouwen van Nu.

Provinciale- en afdelingsbesturen

Onder het landelijke bestuur vallen vervolgens de provinciale- en afdelingsbesturen met een meer lokaal karakter.

Landelijk bureau
De dagelijkse regie van de vereniging wordt gecoördineerd vanuit het landelijk bureau. Het landelijk bureau heeft een breed takenpakket, zowel extern als intern. Naar buiten toe zorgt het voor optimale zichtbaarheid, een goed netwerk met andere organisaties, politiek en bedrijfsleven en de werving van nieuwe leden. Intern voorziet het landelijk bureau in de ontwikkeling en uitvoering van beleid, ondersteunt het provinciale en plaatselijke besturen, vrijwilligers, commissies en werkgroepen. De ledenadministratie, financiële administratie en boekhouding zijn eveneens hier belegd. Last but not least zet het landelijk bureau zich in voor aanvullende financiële middelen door subsidie aan te vragen voor specifieke projecten.

Het team van het landelijk bureau bestaat uit:

Erica van Engel: is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het landelijk bureau, en voor de ontwikkeling en uitvoering van het landelijk beleid van de vereniging. Daarnaast houdt zij zich bezig met personeelszaken, externe contacten, fondsenwerving en belangenbehartiging.

Evelien ter Meulen houdt zich als projectmanager bezig met landelijke evenementen en projecten als Plastic en ik, Landelijk Voedsel Platform. Daarnaast is Evelien ook belast met verenigingszaken en assisteert zij de directeur en het landelijk bestuur.

Ingrid van Heiningen is als financieel-administratief medewerker verantwoordelijk voor de financiële en personeelsadministratie, contributie-inning, bankzaken, volmachten en verzekeringen.

Michelle Meurs ontfermt zich als secretarieel-administratief medewerker over de ledenadministratie. Ze houdt zich ook bezig met de algemene secretariaatswerkzaamheden en overige facilitaire zaken.

Het landelijke bureau is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Daarnaast zijn we uiteraard ook via e-mail te bereiken.