Welkom bij
Vrouwen van Nu Vries
Kortingen
en TIPS voor leden
Op de website
geplaatst
Nieuwsbrief
nr. 11 DECEMBER 2023
JAARPROGRAMMA
2023 Afd.VRIES
JAARVERSLAG
2022 Afd.Vries
FIETSEN
Planning herfst/winter
Workshop 12/10
Kerststuk maken
Kerstviering
Maandag 19 dec.