Welkom
bij Vrouwen van Nu afdeling Norg
Einde jaar
wensen
Programma 2023
wat er komt
Breicafé
werkstukken
Jaarvergadering
19 januari 2023
Eendagsbestuur
16 februari 2023
jubileum
16 maart 2023
UMCG MMT
19 oktober 2023
De Tearoas
Landschapstuin - 14 juli
Tomkehôf
tuingroep weer van start
Floriade Almere
22 mei '22
Noorwegen
15 september '22
Drentse avond
20 oktober '22
Amish
17 november '22
Kerstviering
22 december '22