Welkom
Bij de Vrouwen van Nu, afd. Wijhe
15 nov 2023
Verslag technische rechercheur
18 okt. 2023
Verslag van huisarts Dick ten hoopen
13 sept. 2023
Verslag afdelingsavond Veilig verkeer
12 april 2023
Verslag van het Brook Duo
15 maart 2023
Verslag zeereis Joop van der Wal
08 febr. 2023
Verslag afdelingsavond Meta leefkens.
11 okt 2023
Verslag van kwekerij Overmars
28 sept. 2023
Verslag excursie Hafkamp Olst
Wandelen
Wandelen in de Provincie
Tuinclub
Tuinen bezoeken en bloemstukjes maken
Leeskring
Boekbespreking
Fietsen van
1 mei tot 1 september
Kunst Cultuur
Culturele activiteiten
Verslagen
van de afdelingsavonden