Bezoek aan maatschap De Jong in Baaium, melkveehouder en weidevogelboer