Vacature Landelijk bestuur

Vrouwen van Nu is met ruim 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen de grootste
vrouwenvereniging van Nederland. Onze missie is met de kracht van vrouwen de
leefomgeving versterken en de stem van vrouwen in de samenleving laten horen. Onze
leden ondernemen met elkaar leuke en leerzame activiteiten, maar komen ook samen in
actie (voor bewustwording) rond actuele maatschappelijke thema’s.


Met ingang van juni 2024 heeft de vereniging een vacature voor een


Lid in het Landelijk Bestuur
4 – 6 uur per week


Het Landelijk Bestuur is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het
beleid van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad. Het
bestuur wordt gevormd door vijf (leden)vrijwilligers en komt maandelijks bijeen op het
landelijk bureau in Den Haag, in het midden van het land of in online vergaderingen. De
dagelijkse leiding van de vereniging is gedelegeerd aan de directeur. Het Landelijk
Bestuur ziet toe op de uitvoering van de gedelegeerde taken.


De vereniging staat midden in een veranderingsproces en is daardoor volop in beweging.
We zijn daarom op zoek naar een doortastende, representatieve vrouw die samen met
haar collega’s van het Landelijk Bestuur en de directeur de vereniging mee kan nemen in
de veranderingen waar de vereniging voor staat. Ben jij geïnteresseerd in deze
uitdagende functie? Dan is het Landelijk Bestuur op zoek naar jou.


Taken landelijk bestuur:
⬧ besturen van de vereniging
⬧ toezien op beleidsontwikkeling en uitvoering
⬧ beheren van het vermogen
⬧ vertegenwoordigen van de organisatie intern en extern
⬧ vervullen werkgeversrol landelijk bureau
⬧ onderhouden van contact met provinciale besturen

Gevraagd:
⬧ bestuurlijke ervaring binnen een grote vrijwilligersorganisatie
⬧ kennis van of affiniteit met financiën of veranderingsmanagement binnen
(complexe) verenigingen
⬧ open houding tegenover (organisatie)verandering en vernieuwing
⬧ goede communicatieve vaardigheden
⬧ positief kritische instelling
⬧ besluitvaardigheid
⬧ betrokkenheid én bestuurlijke afstand; sturen op hoofdlijnen
⬧ bereidheid om het land door te reizen om (provinciale) afdelingen te bezoeken
⬧ verbindend vermogen
⬧ teamspirit


De voorkeur gaat uit naar een vrouw van nu die als lid de vereniging van ‘binnenuit’
kent.

Wat Vrouwen van Nu biedt:

  • een verantwoordelijke functie binnen een mooie en betekenisvolle organisatie
  • een podium om een bijdrage te leveren aan vrouwenemancipatie
  • een prettig sociaal netwerk
  • interessante contacten met andere nationale en internationale (vrouwen-)
    organisaties
  • een omgeving waarin je je persoonlijk verder kunt ontwikkelen

Vergoeding:
Het Landelijk Bestuur werkt op vrijwillige basis. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en
een reis- en onkostenvergoeding.


Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV
naar bureau@vrouwenvannu.nl onder vermelding van ‘sollicitatie lid landelijk bestuur’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erica van Engel, directeur landelijk
bureau (T: 070 324 44 29) of bezoek de website (www.vrouwenvannu.nl).