Manifest: Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Op 5 maart 2018 vond de aanbieding plaats van het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Vrouwen van Nu en vier andere vrouwenorganisaties met een gezamenlijke achterban van circa een miljoen vrouwen, schreven dit manifest.

Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid omvat een reeks concrete adviezen en aanbevelingen, op de diverse terreinen waar de vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland. Zo wordt ingegaan op de fysieke en mentale veiligheid in de opvanginstellingen, de sensitiviteit van de begeleiding in de keten van asielaanvraag tot huisvesting, juridische borging van de zelfstandigheid van vrouwelijke vluchtelingen en de monitoring van de beleving en wensen van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang op het gebied van hun veiligheid.

De aanbieding werd ingeleid door mevrouw Leontien Kompier, voormalig burgemeester van Vlagtwedde, portefeuillehouder VNG in de commissie Asielzaken. De heer Jos Wienen, voorzitter VNG Adviescommissie Asiel en Integratie, nam het manifest in ontvangst.

Lees hier het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. 

Klik hier voor de Engelse vertaling van het manifest. 

Met dit manifest zet Vrouwen van Nu zich in voor duurzaam ontwikkelingsdoel 5: gendergelijkheid. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier.