#Zijmaakthetverschil is de campagne uit 2020 toen corona de kop op stak en de samenleving veranderde. De campagne is een samenwerking tussen Vrouwen van Nu, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en de Young Feminist. In deze campagne zijn verhalen van vrouwen die werken in de zorg, het onderwijs en de schoonmaakbranche verzameld, om zo de rol van vrouwen in de coronacrisis zichtbaar te maken. Ook geven de verhalen zicht op veranderingen in het ‘nieuwe normaal’ waarvan een aantal voor vrouwen wenselijk is om vast te houden. Hoe kunnen we de waardering voor de vitale beroepen waar zo veel vrouwen werken, het meer thuiswerken en een gelijkere werk-zorg verdeling verankeren in beleid, waardoor er structureel iets verandert? Wat moet er gebeuren om het ‘nieuwe normaal’ te realiseren met meer gendergelijkheid?

Een greep uit de verhalen uit de campagne #zijmaakthetverschil

Denise Garcia, marketingmanager bij een ICT-bedrijf en lid van Vrouwen van Nu, ziet hoe de werk/zorg-verdeling binnen haar gezin verandert door de coronacrisis.

“Mijn man kwam als gevolg van de coronacrisis zonder opdracht thuis te zitten. Aan de andere kant werd mijn baan juist drukker. De balans tussen al mijn verantwoordelijkheden en tussen mij en mijn partner verdween hierdoor. In de nieuwe situatie neemt mijn partner meer zorgtaken op zich. Als gevolg hiervan merk ik meer erkenning vanuit mijn gezin voor de dingen die ik doe (...) In deze periode ben ik meer voor mezelf op gaan komen en creëer ik meer rust en ruimte voor mezelf.”

Edith Pieters, beleidsadviseur sector maatschappelijke opvang en lid van Vrouwen van Nu, ziet als positief gevolg van de coronacrisis, dat de maatschappij wat tot rust lijkt te zijn gekomen tijdens de lockdown. Dat wil ze vasthouden. Daarnaast doet ze een oproep aan de politiek voor meer solidariteit: ”Ga daadwerkelijk op zoek naar de verbinding in onze maatschappij. Durf af te stappen van bestaande doctrines. Als één ding duidelijk is geworden de afgelopen periode is het wel dat corona een ziekte is die vooral mensen treft die het, op allerlei niveaus, minder goed hebben. Pak dit aan, niet door maatregelen maar door het enorme welvaartsverschil te verkleinen.”

Patricia Ooms, directeur van Dona Daria (een Rotterdamse organisatie die streeft naar een gelijkwaardige deelname van iedereen aan de maatschappij), constateert dat de gevolgen van de coronacrisis voor hun achterban groot zijn. “… veelal heeft dat te maken met taal- en digi-vaardigheid. De ongelijkheid die er al was is pijnlijk zichtbaar geworden en zelfs toegenomen.”