Leeskring

Onze leeskringen bestaan uit max. 10 leden die allemaal tegelijk hetzelfde boek lezen dat door de bibiotheek wordt uitgeleend.
In de wintermaanden komen de groepen om de zes weken bij elkaar.

Er zijn vier leeskringen actief. Contactpersonen voor de groepen zijn te vinden bij 'Commissies' onder de knop:
voor leden

Voor info kunt u contact opnemen met het bestuur via e-mail vvnuzeewolde@gmail.com

Verslag 2019 leeskring 1:
In 2019 hebben 9 dames 6 boeken naar eigen keuze gelezen. Wij maken gebruik van mijnleeskring.nl van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken. 
Daar worden onze bestellingen gereserveerd en halen en brengen wij de boeken bij de bibliotheek in Zeewolde.
Eens per jaar worden wij geïnformeerd over nieuwe titels. 
We rouleren steeds om gastvrouw te zijn. 
Op deze manier lezen wij boeken die anders niet in ons boodschappenwagentje komen. 
In 2019 hebben wij de volgende boeken gelezen:
 
  • Rivieren: Martin Michael Driessen
  • Als je het licht niet meer kunt zien: Anthonie Doerr
  • De bekeerlinge: Stefan Hermans
  • De dochter: Jessica Durlacher
  • De jongen die zijn vader naar Auswitz volgde: Jeremy Dronfield
  • Het smalle pad v.d. Liefde: Vonne v.d. Meer
 
Wij betalen € 83,00  contributie aan de bibliotheek per jaar, de factuur komt in oktober. 
Dit bedrag wordt door de deelnemers betaald.
 
Wij krijgen enkele keren per jaar een uitnodiging van Eindig Laagland in Almere om een boekbespreking bij te wonen. 
Maken daar regelmatig gebruik van.

 

Verslag 2019 leeskring 2:
Onze leeskring bestaat uit 9 dames. Er kan eventueel nog 1 dame aan onze leeskring worden toegevoegd. Wij hebben afgelopen jaar weer een 5 tal boeken gelezen. De keuze van een boek wordt door de leden zelf bepaald. Een keer in de 2 jaar is het je beurt om een boek te kiezen waarbij je ook zelf de voorbereidingen treft om het te bespreken. De boeken worden gereserveerd bij servicecentrum Flevolandse Bibliotheken .

Online worden de boeken gereserveerd door de contactdame en kunnen dan worden opgehaald op de gereserveerde datum in de bibliotheek Zeewolde.

Wij als leeskring vinden het gezamenlijk lezen van een boek zo nuttig omdat je ten eerste  boeken leest die je zelf niet zo gauw zou uitzoeken ,ten tweede er zit een stok achter de deur je moet het boek voor een bepaalde tijd uitlezen en het bespreken van een boek geeft een verrijking. De een haalt weer hele andere aspecten aan dan een ander.

Daarnaast is de leeskring natuurlijk leuk want het is een sociaal gebeuren.

Verslag 2019 leeskring 3:
Onze leesgroep bestaat nu uit 8 personen.Toen we in september 2019 weer van start gingen waren we met z’n negenen. Het gemis is groot.

In onze groep die nog steeds “van Dijk” heet gaat alles naar wens. De bespreking wordt bij toerbeurt door iemand van de groep gedaan en ook de gastvrouw is één van de acht.
Met elkaar kiezen we de te lezen boeken en die geef ik dan door aan www.mijnleeskring.nl en reserveer een boek voor 6 weken. We lezen 6 boeken per seizoen.
Als er documentatie is over het boek print ik het uit en geef dat aan de bespreekster.
Helaas is de keuze van de boeken beperkt.
 

 

Verslag 2019 leeskring 3:Verslag 2019 leeskring 3:

Verslag 2019 leeskring 3: