Ziekencommissie. De commissie komt op bezoek na bericht aan het bestuur of commissie bij jubilea. Ook brengen ze een bezoek bij ziekte of overlijden van een lid in het gezin. Wilt u namen van leden die ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben doorgeven aan commissieleden of bestuur? De bezoeken vinden plaats in overleg en in samenwerking met bestuur en contactpersoon