WERELDDANSGROEP: De groep oefent, met uitzondering van de zomermaanden, eens per twee weken (oneven maandagen van de maand) van 19.00 uur tot 20.30 uur in Het Beaufort o.l.v. Els Mulder uit Hengelo.