Leesclub, eens in de 6 à 8 weken komt een groep van 7 dames bij elkaar om een boek te bespreken. De keuze van het boek wordt in gezamenlijk overleg bepaald.