Wijk-Contactdames. Wat doet een Wijk-contactdame? De contactdame bezorgt de convocaties. De contactdame houdt hierdoor contact met de leden in haar omgeving. Ze kan contactpersoon zijn tussen u en het bestuur. Aan haar of aan een bestuurslid kunt u doorgeven of er ziekte, een sterfgeval of een jubileum in uw wijk is. De contactdame brengt samen met een aantal leden uit haar wijk, bij toerbeurt koffie of thee rond op de ledenbijeenkomst. De contactdame houdt zelf de verjaardagen bij van leden van 75 jaar en daar op volgende 5 jaar om deze te bezoeken. st