Commissie Lief & Leed. De commissie komt bij de leden op felicitatiebezoek vanaf hun 80e verjaardag; bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 55, 60 jaar. Ook brengen ze een bezoek bij ziekte en eventueel na een sterfgeval in het gezin van een lid. Wilt u de namen van mensen die lang ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben doorgeven aan één van de commissieleden? De bezoeken vinden plaats in overleg met de betreffende contactdame.