COMMISSIE Lief en LEED: Deze commissieleden verzorgen gevraagd en ongevraagd een attentie bij ziekte en jubilea een en ander in overleg met de desbetreffende contactvrouw. Daarbij is de commissie afhankelijk van de meldingen van buurtgenoten of andere leden. Motto: beter een berichtje teveel, dan geen bericht.