wij zijn

Marianne Arnold, voorzitter

Corrie van Triet, secretaris:  vrouwenvannu.waddinxveen@gmail.com

Toos  Grootendorst: vice-voorzitter

Ricky van Weezel: penningmeester

​Gerda Bekkers: notulist/ algemeen bestuurslid, ledenadministratie.