Wij zijn op zoek naar aanvullende bestuursleden en een notuliste. Heeft u belangstelling schroom dan niet om de secretaris hierover te informeren, persoonlijk, per mail of per telefoon (zie de contact gegevens).