Wanneer houden de regio’s hun regiovergaderingen?

Sommige regio’s houden 2 x per maal per jaar een vergadering en anderen 1 x per jaar.