Bij wie kunnen we de PR boxen lenen?

De contactvrouwen hebben een PR box in hun bezit.