avond over wereld religie

het was een gezellige en zeer interesante avond de heef van Eck vertelde naar aanleiding van allerlei dias en muziek over de 5 wereld religien