Volksdansgroep

Contactpersoon:

Gerrie de Wolf         - tel. 0315 - 24 43 21

email:                   gerrydewolf@gmail.com

Zij oefenen in de even weken op maandag van 19.30 - 21.00 uur in de Kwaksmölle.