Blog: Digitale volwassenheid 

Een aantal weken terug was ik samen met collega Evelien ter Meulen op een relatie-event van onze zakenpartner Procurios. Ik noem ze bewust partner, want ik ervaar dat het bedrijf meer is dan een ICT-leverancier. Het softwarepakket en de ondersteuning die zij bieden, zijn een levensader voor onze vereniging. We beheren hierin onze ledenadministratie en onze overige relaties, verzorgen de contributie-inning en zetten het pakket sinds kort ook in voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Vanaf maart versturen we drie nieuwsbrieven: een kaderbrief (voor alle bestuursleden en serviceteams), een ledenbrief voor, zoals de naam als zegt, onze leden en een algemene nieuwsbrief voor al onze relaties. Al na de eerste maand zien we dat deze werkwijze onze communicatie een enorme impuls heeft gegeven.

Het verbeteren van de interne en externe communicatie is een van de strategische pijlers in ons meerjarenbeleid. Heel bewust, omdat communicatie aan de basis staat van verbinding. En het verbinden van vrouwen in lokale en regionale afdelingen is wat we doen bij Vrouwen van Nu. En eigenlijk kan ik daar ook digitale netwerken aan toevoegen. Onze vrouwen ontmoeten elkaar het liefst in persoon, maar regelmatig vinden er ook online ontmoetingen plaats. Dat kan ook, doordat we daar een paar jaar terug flink in hebben geïnvesteerd. Zo hebben we gelijk aan het begin van de coronapandemie ervoor gezorgd dat onze leden zoom-trainingen konden volgen, zodat ze toch met elkaar in verbinding konden blijven in die moeilijke tijd.

Door corona is de online samenleving echt in een versnelling gekomen. Nederland is in Europa een van de koplopers als het gaat om digitale vaardigheden en internettoegang. Toch zien we dat lang niet iedereen meekomt in de digitale samenleving en dat de digitale kloof groeit. Neem nu het maken van een afspraak bij de gemeente, het indienen van een reparatieverzoek bij de woningcorporatie, zorgkosten declareren, et cetera. Wie niet meegaat in de ontwikkelingen, kan steeds minder meedoen. Omdat het sociale leven steeds meer online plaatsvindt, kunnen mensen zich eenzaam of buitengesloten voelen. En dat laten wij niet gebeuren. Net als onze leverancier onze partner is in de digitalisering van de vereniging, zo zijn we wij als vereniging graag de partner in de digitale ontwikkeling van onze vrouwen; ook als het gaat om hun digitale volwassenheid. Bij Vrouwen van Nu laten we niemand aan de zijlijn staan!

Wordt vervolgd…

Erica van Engel, directeur Vrouwen van Nu