Tuinclub

Met de 15 leden van de tuinclub maken wij indien mogelijk beurtelings bloemstukjes voor de afdelingsavonden en voor Kerst. Verder bezoeken we als het kan beurzen, open tuinen, bloemkwekerijen, particuliere (o.a. elkaars) tuinen en andere "groene bestemmingen".