secretaris

Notuleren van vergaderingen, post en mail beheren.