Redactielid Fryslân Magazine Vrouwen van Nu

Wie vindt het leuk, om Fryske leden te leren kennen door eens een interview met actieve leden te houden en mag graag stukjes schrijven? 

We zijn op zoek naar een nieuw redactielid!

Vier keer per jaar komt het Magazine van Vrouwen van Nu uit, met naast landelijk nieuws, ook nieuws uit de provincies.

De provinciale katernen hoeven niet meer zelf opgemaakt te worden, maar teksten en foto's kunnen aangeleverd worden aan de landelijke redactie.

Neem voor meer informatie contact op met: vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com of meld je aan bij: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com