Provinciaal bestuur

Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen in het Provinciaal bestuur. Wij zullen niet zeggen dat het vrijwel geen tijd kost, want dat klopt niet. Je krijgt er echter wel veel voor terug: je leert veel, je hebt leuke contacten met afdelingen en leden, je kunt hen met je ervaring en kennis ondersteunen, je kunt invloed uitoefenen op de toekomst van Vrouwen van Nu, je kunt je creativiteit kwijt, je kunt dingen doen waar je goed in bent en plezier aan beleefd. En als je dat wilt, heb je ook contact met bestuurders uit andere provincies en het landelijk bestuur. Kortom een hele leuke, uitdagende “vrijwilligers baan”. En tenslotte, je staat er niet alleen voor. We doen het met elkaar ! Kom eens een keer een vergadering bijwonen om kennis te maken. Neem contact op met onze secretaris: vrouwenvannu.gld@gmail.com