Literatuurgroep

Boeken voor 2018 - 2019

Nina Polak
Gebrek is een groot woord

Jane Gardam
Een onberispelijke man

Sebastian Barry
Dagen zonder eind

Jeroen Olyslaegers
Wil

Inlichtingen bij Annie Meester:
annie.meester.koekoek@gmail.com