Vrouwen van Nu gasthoofdredacteur op vrouw.nieuws.nl

September 2021 voerde Vrouwen van Nu een maand lang de (gast)hoofdredactie op vrouw.nieuws.nl

Er verschenen verschillende artikelen over : het belang van een vrouwenvereniging, de meerwaarde van onze afdelingen, onze nationale en internationale projecten en onze platforms en netwerken. Gedurende deze maand zijn de thema’s:  Benutten talenten van vrouwen, Platteland & Stad, Generatieleren en Duurzaamheid, diversiteit en inclusie aan bod gekomen. Ook zijn er Vrouwen van Nu Verschilmakers geportretteerd waaronder Angela Maas.