Vrouwen van Nu Verschilmaker 2022 Nienke Slump

Met bijna 1200 voorkeursstemmen heeft Nienke Slump de Vrouwen van Nu Verschilmakers Award 2022 gewonnen.

Dinsdag 20 september zal de Award aan Nienke uitgereikt worden.

Lees hier het interview met Nienke bij Omroep Zeeland.

Het artikel op PCZ.nl lees je hier terug.

Kijk hier het interview met Nienke terug in de uitzending van Zeeland Nu op 15 september. Het interview start vanaf 8.20 min.

Over Nienke: Nienke Slump, brengt recht letterlijk dichterbij en maakt zo het verschil in mensenleven

Twee jaar geleden stond ik aan de basis van Samen Recht Vinden en hing na 28 jaren mijn advocatentoga aan de wilgen. In een ‘SRV-busje’ proberen we recht dichter bij burgers te brengen. Dat doen we door ‘samen’ te zoeken naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Die oplossing kan ook praktisch zijn: zoals een lager dak van een fietsenhok voor minder overlast voor buren. Zo probeer ik - altijd samen met anderen -verschil te blijven maken in mensenlevens.

Na jaren werken als advocaat arbeidsrecht ontdekte ik franchisenemers. Zij zaten - net als werknemers - in een afhankelijkheidsrelatie, maar zonder veel rechtsbescherming.

‘Contractsvrijheid’ klinkt mooi, maar geeft machtige partijen de ruimte om regels te dicteren. Hoge kosten en wurgcontracten hielden franchisenemers ‘klein’, soms met schulden en psychisch leed als gevolg. Met anderen streed ik voor de Wet Franchise die sinds 2021 geldt!

In mijn vrijwilligerswerk voor het Zeeuws Vrouwenplatform en de Soroptimisten staat de positie van vrouwen hoog op de agenda. Ieder jaar organiseren we inspirerende evenementen rondom Internationale Vrouwendag en Orange the World.

Kleine middenstanders, vrouwen, maar ook ‘gewone’ burgers komen moeilijk aan hun recht. Regels zijn zelden in hun voordeel. Rechters uit goede wiegjes kunnen zich niet altijd in hen verplaatsen. Dit alles leidt tot een serieus verlies van vertrouwen in de rechtsstaat (toeslagenaffaire). In de relatie tussen mens en recht probeer ik verschil te maken.