Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen.

Doelstelling

Het stimuleren van onze leden voor het goede handwerk op zodanige wijze dat creativiteit en educatie in het programma zijn opgenomen. Het elkaar inspireren loopt als een rode draad door alle activiteiten die door de commissie worden georganiseerd.

Dit gebeurt:
a. door middel van textiele werkvormen
b. met behoud van oude handwerktechnieken,
aan-, in- en toegepast op deze tijd.

Werkwijze:
*De leden van de commissie bezoeken 2 landelijke contactdagen per jaar.
*Jaarlijks zijn er landelijke trainingen voor leden van de provinciale commissies handwerken.
*De leden van het provinciaal handwerkkader, de voorwerksters, worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een kaderdag. Van hen wordt verwacht dat zij het daar geleerde doorgeven.
*Regionaal zijn er handwerkdagen, in het voorjaar en in het najaar. Een ieder met interesse voor handwerken kan zich voor een handwerkdag aanmelden. Leiding van de handwerkdagen is in handen van leden van de commissie.
*Jaarlijks vindt er een grote handwerktentoonstelling plaats.
*Jaarlijks komt er in het voorjaar een nieuw programma uit met alle informatie over workshops/handwerkdagen en cursussen.

PR:
Twee keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief van de commissie.
p.s. secretariaat: Jannie Wilbrink
e-mail vvnhandwerkciegld@gmail.com

Commissieleden:
Marianne Neerlaar        voorzitter
Jannie Wilbrink             secretaris
Toos Eisink                    penningmeester
Jolanda Mascini             alg. bestuurslid
Han van de Kamp          alg. bestuurslid
Namens het provinciaal bestuur:
Ans Arfman

Foto's van de handwerktentoonstellingen
kijk hier>>>