Afscheid 3 Bestuursleden, t.w. Wilma v.d. Linden, Ans Helleman en Lijni Kruithof