Commissie Alleenstaanden

De commissie wil meer inhoud geven aan het leven van vrouwen die, door welke oorzaak dan ook, er alleen voor staan.

Trijn Slomp - voorzitter
Contact: trijnslomp@hetnet.nl
Tietje Menninga - secretaris
Contact: tietjemenninga@kpnplanet.nl
Sita Keen - notulist
Emmy Slagter - penningmeester
Toegevoegd PB-lid: Janny Roggen

Open dag Alleenstaanden 12 december 2020 gaat niet door.

 • We zouden het graag anders zien maar gezien de huidige situatie in ons land kunnen wij de

  OPEN DAG van 12 dec. a.s.  helaas niet door laten gaan. We hopen u in 2021 weer te mogen ontmoeten.

  Trijn, Emmy, Tietje en Lammie

Zaterdag 19 oktober 2019 ontmoeten 92 alleenstaande
vrouwen elkaar in de Wilhelmina zaal te Beilen.
Verslag in PDF>>>

Gezocht ! 2 enthousiaste vrouwen
Alleenstaanden Vrouwen van Nu Drenthe is nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. We organiseren een aantal bijeenkomsten en activiteiten per jaar voor alleenstaande vrouwen die lid zijn van de Vrouwen van Nu. We bieden de mogelijkheid om eerst een jaar mee te draaien in het bestuur. Het bestuur komt een aantal keren per jaar bijeen en overleggen ook via de mail en telefoon.

Voor meer info: Trijn Slomp
tel. 0599-235476 / trijnslomp@hetnet.nl

Verslagen en foto's 2019
 • Zomerreis alleenstaanden Elzas/Vogezen
  17 t/m 24 juni     
  Verslag>>>
 • Open Dag Commissie Alleenstaanden.
  Zaterdag 16 december

Het was er weer een gezellige Open Dag in de Wilhelmina zaal te Beilen. De dag was in  Dickens stijl, de commissie had hun kleding aangepast in de tijd van Dickens.
Zie verlag +foto's>>>

 • GESLAAGD 40-JARIG Jubileumfeest  

Commissie alleenstaanden 15 december.   
Zie foto's>>>

 • Zaterdag 15 juli: Verrassingsdag 

Lees verder voor het Verslag>>>

 • 18 tm 24 juni:​ Zomerreis:

7 daagse busreis naar Mecklenburg Vorpommern
Foto's>>>