Commissie Alleenstaanden

De commissie wil meer inhoud geven aan het leven van vrouwen die, door welke oorzaak dan ook, er alleen voor staan.

Trijn Slomp – voorzitter, Tel: 0599-235476
Contact: trijnslomp@hetnet.nl  
Cara van der Velde – secretaris, Tel: 06-42446262
Contact: ac.vandervelde@ziggo.nl
Emmy Slagter – penningmeester, Tel: 0592-409979
Tietje Menninga - bestuurslid, Tel: 0592-541689
Lammie Remmelink – notulist, Tel: 0592-613799

Toegevoegd PB-lid: Janny Roggen

_______________________________________
Bus dagtochten 16 juli en 10 september
Kijk hier voor de uitnodiging>>>

Verslag busdagtocht 16 juli>>>
______________________________________
verslag reis naar de Harz>>>

kijk hier voor fot's en filmpjes>>>

---------------------------------------------------------------

*Programma 2022

Lees hier de brochure>>>
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
_______________________________________

Viering 45 jarig jubileum

Zaterdag 28 mei
Café-restaurant Hofsteenge te Grolloo.
Kijk hier voor het verslag van deze gezellige middag>>>

En klik hier voor de foto's>>>

Bus dagtochten

16 juli en 10 september
Bestemming: Verrassing
Wanneer u zich opgeeft voor een dagtocht en bent verhinderd, worden de kosten wel in rekening gebracht.
U mag wel voor vervanging zorgen.

Opgave:
Dagtocht 16 juli
Trijn Slomp, 
tel. 0599-235476, email: trijnslomp@hetnet.nl
of bij Cara van der Velde:
tel: 06-42446262, e-mail: ac.vandervelde@ziggo.nl

Dagtocht 20 september
bij Emmy Slagter
tel. 0592-409979, email: emmyslagter@gmail.com
of bij Lammie Remmelink
tel: 0592-613799, e-mail: lremmelink@hotmail.com

Ontmoetingsdag
Zaterdag 15 oktober in
Café-restaurant Hofsteenge te Grolloo.
Na de zomeractiviteiten ontmoeten we elkaar weer voor een gezellige dag.
Aanvang: 10.00 uur

Open dag
Zaterdag 10 december in
Café-restaurant Hofsteenge te Grolloo.
Alle alleenstaande vrouwen zijn van harte welkom op deze dag in Kerstsfeer.
Aanvang 10.00 uur

Voor vragen kunt u altijd bellen met Trijn Slomp,
tel. 0599-235476 email trijnslomp@hetnet.nl
of één van de andere commissie bestuursleden

VERSLAGEN 2022

Verslag fietstocht 18 mei 2022:
Lees verder>>>

Verslag van de gezellige middag van 3 april:
Lees verder>>>

VERSLAGEN 2021

Zomerreis Noord-Brabant 6 t/m 10 sept. 2021
Lees verder>>>

 bochure 2022: