Leeskring

Als lid van “Vrouwen van Nu” kun je je aansluiten bij de leeskring. Ieder najaar begint het nieuwe leesseizoen met het lezen van vier boeken. De boeken, die men kiest, zijn interessant en geschikt om samen over te praten, behandelen regelmatig een cultureel of sociaal vraagstuk en er is ieder jaar een Nederlandstalige schrijver bij.

Ieder seizoen wordt geprobeerd een lezing te organiseren door de schrijver van één van de boeken.

De leeskring bepaalt zelf wanneer de dames bij elkaar komen, meestal bij iemand thuis. Per vier dames in een leeskring wordt één pakket van vier boeken gekocht, zodat elke lezer één boek krijgt na het leesseizoen. De kosten bedragen ongeveer € 12,00 tot € 14,00 per seizoen.

Contactpersoon:

Mevr. J. Heetebrij-Rietman
T: 0570 542530 
p_heetebrij@hotmail.com