Contactleden

Contactleden:

 

Minnertsga:     Y v.d. Schaar- Wijngaarden

                        Tel. 0518-471932       vanaf: jan. 2016

 

Tzummarum:    A. Jorritsma- de Jong

                        Tel. 0518-481432       vanaf: jan.2013

 

Sexbierum:         K. Fokkema- Bierma

                           Tel. 0517- 591460     vanaf: jan. 2009

 

Wijnaldum:          A. Bruining- de Jong

                          Tel. 0517-591838      vanaf: jan. 2009

 

Franeker:          T. Meeter- Grond

                         Tel. 0517-785108      vanaf:sept. 2014

 

Tzum:               N. Palma - van Berkum

                         Tel. 0517-452225    vanaf: jan. 2017

 

  Oosterbierum:      A. de Jong- Douma

                            Tel. 0518- 481609

 

Zijn er gebeurtenissen waar wij in onze afdeling even bij stil moeten staan, zoals ziekte, huwelijksjubilea en dergelijke, geef dit dan door aan het bestuur.Voor vervoer kunt u bellen met uw contactvrouw.